Les claus de l'èxit de la novel·la mèdica i científica - CURSOS JULIOLS UB

Les claus de l'èxit de la novel·la mèdica i científica CURSOS JULIOLS UB

Preu reduït fins el 14 de juny 2013!!!

link JULIOLS http://www.ub.edu/juliols/
COORDINACIÓ
Amàlia Lafuente Flo, escriptora i catedràtica de Farmacologia de la Universitat de Barcelona


CONTINGUT

La novel·la mèdica i científica viu, actualment, un moment d'auge i gran acceptació a Catalunya. El gran nombre de professionals dedicats a temes de recerca i assistència sanitària, juntament amb la presència de lectors que demanen nous escenaris literaris, han afavorit que en els darrers anys aquest gènere hagi trobat el seu espai entre el públic català, i que es trobi ara en ple desenvolupament. Aquest curs té per objectiu estudiar la novel·la mèdica i científica, des dels clàssics pioners dels bestseller mèdics i els recursos narratius del relat científic fins a la funció de la literatura mèdica com a font de divulgació científica. El curs també farà pal·lès l'augment evident de l'espai que dediquen els mitjans de comunicació a aspectes de divulgació científica, i els motius que, des d'un punt de vista mèdic, han afavorit l'èxit de les sèries televisives mèdiques i científiques.

No hay comentarios:

Publicar un comentario