BEQUES CURS JULIOLS UB 2018!!

Convocatòria beques curs Juliols 2018

Fins el 10 de juny 2018!!

Curs "L'èxit de les sèries i novel·les mèdiques i científiques"


6a Edició CURS JULIOLS UB 16-20 JULIOL 2018!!

"L'èxit de les sèries i novel·les mèdiques i científiques"MATRÍCULA OBERTA!!!

T'esperem!!

L'èxit de les sèries i les novel·les mèdiques i científiques

23 D'ABRIL DE 2018 - SIGNATURA DE LLIBRES PER SANT JORDI!!!

23 d'Abril 2018 - Signatura de llibres

Us hi esperem!!!!

Amb la col·laboració de OAFI


"TERÀPIA DE RISC" I "CODI GENÈTIC", EN EL TOP 10 DEL BIOCAT

BIOCAT - 10 Llibres de ciència recomanats per a Sant Jordi

10 llibres de ciència recomanats per a Sant Jordi

Biocat fa un recull de novel·les i obres de divulgació científica d’autors catalans del món de la recerca
"Teràpia de Risc" i "Codi Genètic", en el Top 5 de les novel·les de ficció científiques


Medicina i Literatura, una parella de fet - Medicine & Literatura, Unofficial Bedfellows

‘El metge compta amb l’inestimable suport dels psicòlegs i, especialment, amb l’efectiu i imprescindible paper de la infermeria com a acompanyant del malalt. Però ell mateix, com a professional mèdic, ha de conèixer de primera mà la por, l’amargura, la tristesa i, en general, les emocions que provoca la malaltia. En aquest sentit, no hi ha dubte que el mitjà més apropiat és el registre literari.’

Extracte de la Lliçó inaugural curs 2016-2017, a càrrec de la Dra Amàlia Lafuente Flo, Catedràtica de Farmacologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universidad de Barcelona

'It is true that the doctor has the inestimable back-up of psychologists and, especially, the effective, essential role of nursing in providing emotional support for the patient. But as a professional doctor they must have first-hand familiarity with the fear, bitterness, sadness and general emotions that come with illness. There is no doubt that literature is an excellent source of learning materials.'

Extract from the inaugural lecture in the Opening Ceremony of the Academic Year 2016-2017, given by Dr. Amàlia Lafuente Flo, Full Professor of Pharmacology at the School of Medicine and Health Sciences of the University of BarcelonaMedicina i Literatura, una parella de fet - Medicine & Literatura, Unofficial Bedfellows

"Un altre encant del gènere és que el metge encarna plenament la figura de l'heroi, en el sentit que la seva causa és noble i essencialment altruista, que tendeix a posar la seva feina per sobre de si mateix, sacrificant-se amb llargues jornades laborals i esforçant-se al màxim, dia i nit, per salvar la vida als pacients. Així, doncs, es converteix en una figura admirable en què el lector pot dipositar la seva confiança."

Extracte de la lliçó inaugural del curs acadèmic 2016-2017, a càrrec de la Dra. Amàlia Lafuente Flo, Catedràtica de Farmacologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

"Another attraction of the genre is that the doctor embodies the role of the hero in the sense that their cause is noble and essentially altruistic, they tend to put their work first and make sacrifices, suffering throught long shifts and stretching the limits of their endurance day and night so as to save the lives of their patients.
They thus become an admirable figure in whom the reader can place their trust."

Extract from the Inaugural Lecture in the Opening Ceremony of the Academic year 2016-2017, given by Dr. Amàlia Lafuente Flo, Full Professor of Pharmacology at the School of Medicine and Health Sciences of the University of Barcelona

Medicina i Literatura, una parella de fet

Humanisme i CIència, Humanism & Science

"Després d'un llarg període on ens hem centrat bàsicament en la profunditat del coneixement, ara retrobem la importància de l'amplitud d'aquest mateix coneixement. Quan s'escriu en relació a les històries de malalties, es necessita parlar també de les històries de les vides personals que hi ha associades a aquella malaltia. Ni l'humanisme ni la medicina poden explicar-se (o entendre's) gaire l'una sense l'altra, és per això que moltes persones pivoten entre aquestes dues maneres de descriure el seu ésser."

"After a long period when we focused primarily on depth of knowledge, we have returned to the importance of breadth of knowledge. In telling the stories of illness, we need to tell the stories of the lives within which illness is embedded. Neither humanism nor medicine can explain much without the other, and so many people ricochet between two ways of describing their very being."

'Literature about medicine may be all that can save us'