Humanisme i ciència, humanism and science"La divisió entre humanisme i ciència és recent, una idea de la Il·lustració, una dualitat cartesiana, i de la mateixa manera que moltes d'aquestes idees, al principi va servir per avançar un discurs que ara pot impedir. Ara, les dues corrents de pensament, es plantegen sovint com oposades, en lloc de com vocabularis bessons per a la mateixa realitat".


“The division between humanism and science is recent, an Enlightenment idea, a Cartesian duality, and like many such ideas, it servede at first to advance a discourse it may now impede. The two modes of thought are now too often posed as opposites rather than as twin vocabularies for the same reality”.

'Literature about medicine may be all that can save us'No hay comentarios:

Publicar un comentario