Humanisme i CIència, Humanism & Science

"Després d'un llarg període on ens hem centrat bàsicament en la profunditat del coneixement, ara retrobem la importància de l'amplitud d'aquest mateix coneixement. Quan s'escriu en relació a les històries de malalties, es necessita parlar també de les històries de les vides personals que hi ha associades a aquella malaltia. Ni l'humanisme ni la medicina poden explicar-se (o entendre's) gaire l'una sense l'altra, és per això que moltes persones pivoten entre aquestes dues maneres de descriure el seu ésser."

"After a long period when we focused primarily on depth of knowledge, we have returned to the importance of breadth of knowledge. In telling the stories of illness, we need to tell the stories of the lives within which illness is embedded. Neither humanism nor medicine can explain much without the other, and so many people ricochet between two ways of describing their very being."

'Literature about medicine may be all that can save us'

No hay comentarios:

Publicar un comentario