Medicina i Literatura, una parella de fet - Medicine & Literatura, Unofficial Bedfellows

‘El metge compta amb l’inestimable suport dels psicòlegs i, especialment, amb l’efectiu i imprescindible paper de la infermeria com a acompanyant del malalt. Però ell mateix, com a professional mèdic, ha de conèixer de primera mà la por, l’amargura, la tristesa i, en general, les emocions que provoca la malaltia. En aquest sentit, no hi ha dubte que el mitjà més apropiat és el registre literari.’

Extracte de la Lliçó inaugural curs 2016-2017, a càrrec de la Dra Amàlia Lafuente Flo, Catedràtica de Farmacologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universidad de Barcelona

'It is true that the doctor has the inestimable back-up of psychologists and, especially, the effective, essential role of nursing in providing emotional support for the patient. But as a professional doctor they must have first-hand familiarity with the fear, bitterness, sadness and general emotions that come with illness. There is no doubt that literature is an excellent source of learning materials.'

Extract from the inaugural lecture in the Opening Ceremony of the Academic Year 2016-2017, given by Dr. Amàlia Lafuente Flo, Full Professor of Pharmacology at the School of Medicine and Health Sciences of the University of BarcelonaNo hay comentarios:

Publicar un comentario